เข้าเว็บไซต์ สพป.ปัตตานี เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ถ.เพชรเกษม ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
โทรศัพท์ 073-431196 โทรสาร 073-431197
อีเมล์ :eduptn2@hotmail.com