ภาพข่าวกิจกรรมเขตพื้นที่

ประชุมเชิงปฏิบัติ...

งานประชาสัมพันธ์
การแข่งขันทางวิชาก...

งานประชาสัมพันธ์
การทดสอบ i-net ...

งานประชาสัมพันธ์
ระชุมการดำเนินการส...

งานประชาสัมพันธ์
เพิ่มประสิทธิภาพกา...

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมกันจัดสิ่งของ...

งานประชาสัมพันธ์
เพิ่มประสิทธิภาพกา...

งานประชาสัมพันธ์
เตรียมความพร้อม กา...

งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันครู ปี 2...

งานประชาสัมพันธ์
รับมอบสิ่งของ อุปก...

งานประชาสัมพันธ์
อวยพรปีใหม่ 2560 ร...

งานประชาสัมพันธ์
อวยพรปีใหม่...

งานประชาสัมพันธ์
มอบของขวัญสนับสนุน...

งานประชาสัมพันธ์
พบปะ ข้าราชการครู...

งานประชาสัมพันธ์
ชี้แจงการดำเนินโคร...

งานประชาสัมพันธ์
รับพรปีใหม่...

งานประชาสัมพันธ์
ประเมินข้าราชการคร...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมรองผอ.สพป.ป...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมการจัดการศึก...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมรองผอ.สพป.ป...

งานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 page 1 / 43