ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ราคากลางการจัดจ้างติดตั้งโครงสร้างและวางระบบงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12... [กลุ่มการเงิน]  
 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]  
 ประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์จังหวัดปัตตานี... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]  
 การรับสมัครนักเรียนทุน อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ โดยมูลนิธิเอสซีจี ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2560และ 2561... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ราคากลางการจัดซื้อวัสดุโครงการงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12... [กลุ่มการเงิน]
 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ปีการศึกษา 2560... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา... [งานประชาสัมพันธ์]
 การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัฒกรรมประชาธิปไตย... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ปี 2560... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประมาณการค่ายย่อยงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 (แก้ไขล่าสุด)... [กลุ่มการเงิน]
 การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญร่วม กิจกรรม ปั่นตามรอยพ่อ[งานประชาสัมพันธ์]
 การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี 2560... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 เอกสารประกอบการยืมเงินงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12... [กลุ่มการเงิน]
  ประกาศรับสมัครสถานศึกษาพอเพียง เพื่อคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านควนสะตอ... [งานประชาสัมพันธ์]
 การประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นฟ้า ประจำปี 2560 ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญนำคณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย... [งานประชาสัมพันธ์]
 การอบรมปฏิบัติการพัฒนาแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน(Asean Youth Leader-AYL)... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 page 1 / 35