ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประชาสัมพันะ์การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการฯ... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 ลายพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล... [งานประชาสัมพันธ์]  
 การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2560 [งานประชาสัมพันธ์]  
 โครงการพัฒนาการศึกษาด้วย STEM ROBOTIC[งานประชาสัมพันธ์]  
 การรับสมัครโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาล... [งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2560... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศ กศจ.ปัตตานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ... [ผู้ดูแลระบบ]
 ประกาศ กศจ.ปัตตานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู... [ผู้ดูแลระบบ]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนกีฬาจังหวัดปัตตานี ปี 2560... [งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste School ปี 2560 [งานประชาสัมพันธ์]
 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์... [งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม )... [งานประชาสัมพันธ์]
 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานลูกเสือเขตพื้นที่... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม พนักงานรักษาความปลอยภัย นัดการภารโรง... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีก... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์จุลสาร ลด-หยุด-ภัย[งานประชาสัมพันธ์]
 รับชม การออกอากาศ เรื่อง เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 page 1 / 34