ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ขอเชิญส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฯและประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดปัตตานี... [งานประชาสัมพันธ์]  
 จัดสื่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561... [กลุ่มการเงิน]  
 สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้ารับ รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้ารับ รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19... [งานประชาสัมพันธ์]  
 เชิญชวนร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห่งถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ EST "Volleball Your Way" Keep the Ball Flying Your Style, Your... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึงของการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลเข้ารับ รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19... [งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับองค์กร Youth for Understanding... [งานประชาสัมพันธ์]
 ปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคาร โรงเรียน[กลุ่มการเงิน]
 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148... [กลุ่มการเงิน]
 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148... [กลุ่มการเงิน]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์โครงการ"พี่สอนน้อง และจัดแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล"... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ(KB Pre-Test 60)... [งานประชาสัมพันธ์]
 เกียรติบัตรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 ประชาสัมพันธ์การพิจารณาเสนอชื่อศิษยืเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 5... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 กิจกรรมแผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 ขอเชิญจิตอาสาทุกประเภท พร้อมกันเวลา 07.30 น.เพื่อมอบหมายภารกิจในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 page 1 / 44