ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาในสังกัด

 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับประเทศ ครั้งที่ 67 ... [บ้านม่วงเตี้ย]  
 "อ่านหนังสือต่อหน้าแม่"[บ้านสมาหอ]  
 อ่าน 3 ภาษา[บ้านสมาหอ]  
 กิจกรรมเวทคณิต[บ้านสมาหอ]  
 กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561[บ้านแขนท้าว]  
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2560... [ชุมชนบ้านต้นสน]
 ผอ.ร่วมแข่งขันกีฬา ช่วยเหลือครอบครัว นายนุสน ขจรคำ ... [บ้านสมาหอ]
 ประชาธิปไตย[บ้านสมาหอ]
 งานบุญมัสยิดสมาหอ[บ้านสมาหอ]
 ประชุมผู้ปกครอง 2560[บ้านสมาหอ]
 บัณฑิตน้อย[บ้านสมาหอ]
 สู่ฝันวันแห่งความสำเร็จ[บ้านคลองช้าง(โคกโพธฺิ์)]
 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี[บ้านสมาหอ]
 ข้อสอบมาตรฐานกลาง[บ้านสายชล]
 โรงเรียนสีขาว[บ้านสมาหอ]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรีย... [บ้านคลองหิน]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านคลองหิน... [บ้านคลองหิน]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที... [บ้านนาเกตุ]
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ฯ ... [บ้านนาเกตุ]
 อบรมขยายผล DLIT[บ้านบาตะกูโบ]

  1 2 page 1 / 2