ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาในสังกัด

 ผอ.ร่วมแข่งขันกีฬา ช่วยเหลือครอบครัว นายนุสน ขจรคำ ... [บ้านสมาหอ]  
 ประชาธิปไตย[บ้านสมาหอ]  
 งานบุญมัสยิดสมาหอ[บ้านสมาหอ]  
 ประชุมผู้ปกครอง 2560[บ้านสมาหอ]  
 บัณฑิตน้อย[บ้านสมาหอ]  
 สู่ฝันวันแห่งความสำเร็จ[บ้านคลองช้าง(โคกโพธฺิ์)]
 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี[บ้านสมาหอ]
 ข้อสอบมาตรฐานกลาง[บ้านสายชล]
 โรงเรียนสีขาว[บ้านสมาหอ]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรีย... [บ้านคลองหิน]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านคลองหิน... [บ้านคลองหิน]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที... [บ้านนาเกตุ]
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ฯ ... [บ้านนาเกตุ]
 อบรมขยายผล DLIT[บ้านบาตะกูโบ]
 มอบเกียรติบัตรทักษะวิชาการ[บ้านบาตะกูโบ]

  1 page 1 / 1