รายละเอียด[การเงิน] ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง เกี่ยวกับ : กลุ่มการเงิน

ระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน
    ระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-07-2559
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

ระบบปฏิบัติการ.pdf


Size 38,107 Bytes
รายละเอียด[การเงิน] ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ของ::กลุ่มการเงิน
  1 2 page 1 / 2
 งบทดลอง สพป.ปน.2 ประจำเดือน มิย.61[11-07-2559]
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2560[26-06-2559]
 วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ[26-06-2559]
 งบทดลอง สพป.ปน.2 ประจำเดือน พค.61[12-06-2559]
 งบทดลอง สพป.ปน.2 ประจำเดือน เมย.61[07-05-2559]
 งบทดลอง สพป.ปน.2 ประจำเดือน มีค.61[03-04-2559]
 งบทดลอง สพป.ปน.2 ประจำเดือน กพ.61[08-03-2559]
 งบทดลอง สพป.ปน.2 ประจำเดือน มค.61[12-02-2559]
 มกราคม 2561[30-01-2559]
 ธันวาคม 2560 และมกราคม 2561[29-01-2559]
 งบทดลอง สพป.ปน.2 ประจำเดือน ธค.60[12-01-2559]
 งบทดลอง สพป.ปน.2 ประจำเดือน พย.60[13-12-2559]
 งบทดลอง สพป.ปน.2 ประจำเดือน ตค.60[06-12-2559]
 งบทดลองประจำเดือน กย.60 สพป.ปัตตานีเขต2[13-10-2559]
 โอนค่าใช้สอย[26-09-2559]
 งบทดลองประจำเดือน สค.60 สพป.ปัตตานีเขต2[08-09-2559]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานีเขต 2 ประจำเดือน กค.60[09-08-2559]
 แนวทางการยืมเงินส่งใช้เงินยืมคูปองครู[24-07-2559]
 งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560[12-07-2559]
 งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560[12-06-2559]


หน้าแรก