สพป.ปัตตานี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ บุคลากรวิทยาศาสตร์ และพนักงานธุรการ... [งานประชาสัมพันธ์]  
โครงการส่งเสริมการสร้างการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม (ค่ายดนตรีไทย)... [งานประชาสัมพันธ์]  
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี 2560... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
11 นโยบายสำคัญกระทรวงศึกษาธิการ... [งานประชาสัมพันธ์]
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ชิงถ้วยพระราชทาน... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบโปสเตอร์วันอาหารโลก ประจำปี 2560... [งานประชาสัมพันธ์]
ราคากลางจ้างประชาสัมพันธ์งานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้... [กลุ่มการเงิน]
ราคากลางจ้างพิมพ์แผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้... [กลุ่มการเงิน]
ราคากลางจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน... [กลุ่มการเงิน]
อ่านทั้งหมด