เวอร์ชันเต็ม: [-- การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ --]

ข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 -> ผลงานวิชาการ -> การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-02-15 11:20

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ


ชื่อเรื่อง   การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
              ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านปือแนปีแน
ผู้วิจัย      นางปัทมา  กาโฮง ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ  โรงเรียนบ้านบือแนปีแน
ปีการศึกษา  2553

รายละเอียดบทคัดย่อ ดังเอกสารแนบ


เวอร์ชันเต็ม: [-- การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.3 Code ©2003-2010 phpwind
Time 0.060728 second(s),query:2 Gzip disabled